Slatina 3+1

Lokacija: Slatina

Model: classic

Broj bokseva: 3+1