Marija Bistrica 3+1

Lokacija: Marija Bistrica

Model: D1

Broj bokseva: 3+1