Čačinci 2+1

Lokacija: Čačinci

Model: classic

Broj bokseva: 2+1